November 2, 2017 lechckrol

KOMPLEKSOWY PROGRAM NAPRAWCZY DLA FIRM

4 Bieguny Zarządzania

Jeśli prowadzisz firmę małej lub średniej wielkości, to z pewnością każdego dnia stykasz się z wieloma problemami. Chcemy sprawić abyś mógł szybko pozbyć się większości z nich. Zachęcamy Cię do zapoznania się z metodą “4 Bieguny Zarządzania“.  Poniższa metoda stosowana była już w wielu firmach z doskonałymi efektami.

Dlatego jesteśmy przekonani, że może ona również radykalnie zmienić Twoje podejście do prowadzenia biznesu i w przynieść konkretne rezultaty w postaci większej sprzedaży i wyższych zysków Twojej firmy.

Jeśli rozejrzysz się dookoła dostrzeżesz, że to z czym stykasz się na co dzień można określić jako: Otoczenie rynkowe, Struktura organizacyjna, Finanse oraz Komunikacja z otoczeniem, w którym działasz. Nazwamy je4 Biegunami Zarządzania. Bez względu na profil działania Twojej firmy, wymienione cztery Bieguny są zawsze przy Tobie i zawsze nadają ton Twoim działaniom. Dlatego ich dokładne poznanie jest dla Ciebie tak ważne. Jeśli Twoja odnosi sukcesy, to mimo wszystko może się okazać, że nie jesteś w stanie odpowiednio zarządzać wszystkimi 4 Biegunami jednocześnie. Przyczyn może być wiele: brak czasu, koncentracja na Biegunach wymagających Twojej szczególnej uwagi itp.

Dodatkowe utrudnienie stanowi fakt, że wszystkie 4 Bieguny pozostają z sobą w dynamicznych relacjach. Bardzo często „naprawianie” jednego z nich może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie pozostałych; np. rozbudowałeś strukturę sprzedaży bo zwiększyłeś zasięg swojego działania, jednak nowe siły sprzedaży nie przyniosły zakładanych rezultatów. W takim wypadku masz koszty, które nie równoważą się z zakładanym obrotem i pojawiają się problemy finansowe. Innym przykładem może być zaplanowanie szeroko zakrojonej kampanii reklamowej Twojego nowego produktu przy niepracyzyjnym określeniu grupy nabywców, czego konsekwencją jest brak oczekiwanych efektów sprzedaży, bowiem komunikat został skierowany do niewłaściwych odbiorców w Twoim Otoczeniu.

Skąd zatem tak wysoka efektywność 4 Biegunów Zarządzania?

Przede wszystkim metoda została opracowana w oparciu o wieloletnie praktyczne doświadczenia związane z zarządzaniem i nie jest modelem teoretycznym, ale praktycznym narzędziem służącym poprawie działania firmy.

Metoda polega na serii pogłębionych wywiadów z kluczowymi osobami w firmie, które to wywiady dotyczą analizy sytuacji w każdym z 4 Biegunów.

Metoda 4 Biegunów Zarządzania jest metodą kompleksową, bowiem analizuje zależności w 4 kluczowych obszarach działania firmy i dodatkowo jest w stanie określić zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami, dzięki czemu propozycje rozwiązań mają charakter konkretnych, praktycznych i kompleksowych działań naprawczych.

Metoda 4 Biegunów Zarządzania ma elastyczny charakter. Stanowi ona swego rodzaju mapę procesu ale w pełni uwzględnia specyficzną sytuację funkcjonowania tej jednej jedynej firmy. Dzięki temu możliwa jest odpowiednia diagnoza i konkretny pakiet rozwiązań.

Metoda 4 Biegunów Zarządzania nie polega na jedynie na formułowaniu zaleceń po przeprowadzeniu kompleksowej analizy. Metoda polega na ścisłej współpracy z kluczowymi osobami w danej firmie i poprzez serię pytań uzyskania jasnego i pełnego obrazu sytuacji.

Najważniejsze jednak jest to, że już podczas samych wywiadów kluczowe osoby w firmie zaczynają dostrzegać zjawiska i zależności, na które wcześniej nie zwracali uwagi.

Ważnym aspektem metody jest jej obiektywizm – jest ona koordynowana przez osoby z „zewnątrz”, co umożliwia obiektywne spojrzenie na funkcjonowanie firmy.

Działanie metody nie kończy się z chwilą przygotowania zaleceń, bowiem model 4 Biegunów Zarządzania jest procesem, który można stosować w firmie w sposób ciągły i na bieżąco optymalizować jej funkcjonowanie.

Typy i rodzaje rozwiązań oferowanych przez metodę są bardzo różne i zależą tylko i wyłącznie od sytuacji firmy, w której przeprowadzono proces analizy 4 Biegunów Zarządzania. W analizowanej firmie jednym z głównych zaleceń było, aby Członkowie Zarządu nie rywalizowali ze sobą bo kreują szereg problemów związanych z codziennym zarządzaniem. W innym przypadku pomocną okazała się kompleksowa analiza finansów i przygotowanie odpowiednich prognoz, dzięki którym firma mogła planować swój rozwój, Jeszcze innym zaleceniem było, aby firma dokładnie przeanalizowała działania konkurencji, a zwłaszcza ceny, bowiem okazało się , że oferowała swoje produkty średnio o 70% taniej niż konkurencja.

Czy nie stykacie się z podobnymi dylematami w praktyce?

Poniżej przedstawiamy w skrócie opis naszej autorskiej metody optymalizacji funkcjonowania firmy.

1.    Biegun Rynku:

 • Określenie głównych obszarów działania konkurencji.
 • Określenie potencjału firmy na tle konkurencji.
 • Zdefiniowanie kluczowych grup docelowych i adresowanych do nich produktów.

 

2. Biegun Struktury:

 • Określenie rzeczywistej struktury i wzajemnych relacji wewnątrz organizacji
  z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych działów i komórek w strukturze.
 • Określenie formalnych i nieformalnych celów w organizacji.
 • Określenie narzędzi motywowania pracowników.

 

3. Biegun Finansów:

 • Analiza kosztów i przychodów firmy z podziałem na odpowiednie grupy kosztów.
 • Przygotowanie narzędzi pomocnych w rzeczywistym zarządzaniu finansami.
 • Przygotowanie narzędzi do przeprowadzenia prognoz finansowych.

 

4. Biegun Marketingowy

 • Określenie strategii marki, jej głównych wartości i wizerunku.
 • Analiza działań marketingowych na tle konkurencji,
 • Przygotowanie narzędzi do efektywnej promocji marki oraz oferowanych produktów.

Ważne jest, że pierwsze efekty wprowadzonych działań korygujących mogą być odczuwalne niemal natychmiast po zastosowaniu prezentowanej metody.

​ ​

Zapraszamy do współpracy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Jeżeli uważasz, że Twój biznes może działać lepiej, skorzystaj z naszych usług doradczych.

, , , ,

Comment (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *