Token Architecture

“Gdybym miał więcej czasu, napisałbym krótszy list”

Autorami powyższej frazy mieli ponoć być Mark Twain, George Bernard Shaw, Voltaire, Blaise Pascal, Johann Wolfgang von Goethe, Winston Churchill, Pliny the Younger, Cato, Cicero, Bill Clinton, a także Benjamin Franklin. Część z tych przypisań może być nieprawdziwa, ale bez wątpienia zwięzłość jest cenna.

Więcej nie znaczy lepiej

Kwintesencją metodologii 3px jest formułowanie intuicyjnie zrozumiałych i zachęcających obietnic budujących wartość produktów oraz marek.

W przeciwieństwie do typowych strategii marketingowych, strategia 3px nie jest opasłą, hermetyczną publikacją. Siłą 3px jest prostota i zrozumiałość. Ani konsumenci, ani inwestorzy nie lubią dłużyzn. Muszą “od pierwszego spojrzenia” rozumieć, że czemu właśnie Twój produkt uczyni ich bardziej szczęśliwymi.

Token Architecture
Token Architecture

Etapy opracowania 3px

Paradoksalnie, opracowanie takiej syntezy musi zająć trochę czasu i składa się z kilku etapów, pozwalających dogłębnie zrozumieć istotę zagadnienia, potencjał oraz Twoje oczekiwania.

Analiza produktu oraz konkurencji

Opracowanie strategii w metodologii 3px rozpoczyna się od szczegółowej analizy produktu (funkcjonalności, specyfikacje, cechy, zalety, korzyści, itp.) oraz tego co oferuje konkurencja. Porównanie oferty z rozwiązaniami dostępnymi na rynku pozwala nie tylko zidentyfikować przewagę konkurencyjną, ale przede wszystkim zrozumieć mechanizmy, którymi konsumenci kierują się dokując zakupów.

Aby zbudować pełny obraz rynku, analizujemy nie tylko kategorię produktu, ale także kategorie powiązane lub konkurujące o kieszeń klienta. Stosowane przez nas narzędzia cyfrowe często ujawniają istnienie zarówno konkurencji jak i wielkich rynków zbyty, tam, gdzie nikt się ich nie spodziewał.

Charakterystyka grup celowych

Analiza produktu oraz konkurencji ujawnia kto i z jakich powodów może być zainteresowany zakupem. Jednak prawdziwą kopalnią złota jest zrozumienie – dlaczego? 

Na tym etapie analizy określamy, w jaki sposób produkt może uczynić posiadaczy szczęśliwymi. Oprócz analizy psychologicznej w uzasadnionych przypadkach posiłkujemy się badaniami etnograficznymi oraz neurmarketingowymi.

Opracowanie modelu 3px

Zdobyta wcześniej wiedza pozwala nam sformułować obietnice Przydatności, Przyjemności oraz Percepcji i zsyntetyzować je w postaci Obietnicy Szczęścia. W trakcie prac powstaje zazwyczaj kilka wariantów takich strategii, z których wybiera się jeden najbardziej obiecujący biznesowo.

Dysponując opracowaną strategią można z łatwością odpowiedzieć na pytania; które funkcjonalności bądź cechy produktu są dla potencjalnych klientów istotne i które promować, co umieścić na stronie www czy co przekazać partnerom robiącym reklamę albo film. Dzięki 3px, wszystkie te decyzje można podejmować kierując się powszechnie akceptowalną, racjonalną argumentacją.

Token Architecture
Token Roadmap

Przebieg opracowania strategii 3px

Opracowanie strategii 3px odbywa się przy udziale i zaangażowaniu zleceniodawców. Wymaga kilku spotkań – z czego przynajmniej jedno ma charakter warsztatu, który zajmuje praktycznie cały dzień.

Start

Spotkanie wprowadzające

Prace rozpoczynają się od przekazania kluczowych informacji dotyczących produktu lub usługi - im więcej informacji otrzymamy na tym etapie tym lepiej. Każda z nich może okazać się bardzo cenną wskazówką.

Analiza produktu oraz rynku

Na podstawie otrzymanych informacji przeprowadzamy szczegółową analizę produktu oraz jego konkurencji. Poszukujemy podobnych rozwiązań oraz obiecujących strategii. Wykorzystując dostępne narzędzia cyfrowe weryfikujemy kim naprawdę są Twoi konkurenci. Szczegółowo opisujemy psychografię potencjalnych grup klientów.

Prezentacja wyników analizy, metodologii 3px oraz warsztat

Celem warsztatu 3px jest określenie wstępnej listy obietnic 3p (Przyjemności, Przydatności i Percepcji. Spojrzenie "z zewnątrz" w połączeniu z inspirującymi przypadkami i metodologią 3px pomoże Ci dostrzec nowe perspektywy biznesowe oraz komunikacyjne.

Formułowanie strategii 3px

Na podstawie przeprowadzonego warsztatu opracowujemy kilka alternatywnych koncepcji 3px wraz z odpowiadającymi im obietnicami 3p (Przydatność, Przyjemność, Percepcja) oraz implikacjami rynkowymi i wizerunkowymi ich wykorzystania.

Prezentacja rekomendowanych strategii 3px

Rekomendowane strategie przedstawiane są w postaci prezentacji określającej zarówno 3p dla każdego z konceptów strategicznych, jak również odpowiadające im obietnice szczęścia oraz grupy celowe. Omawiane są implikacje biznesowe, a w szczególności zalety oraz ryzyka wynikające z wyboru danej strategii. Zazwyczaj prezentacje uzupełnione są o dodatkowe informacje o archetypach, tonalności, stylistyce i storytellingu, które pozwalające lepiej zrozumieć implikacje wyboru danego konceptu.

Wybór docelowej strategii.

W zaciszu gabinetów i gwarze sal konferencyjnych, nasi Klienci dokonują wyboru jednej z prezentowanych strategii.

Przygotowanie finalnej prezentacji

Na podstawie ostatecznej decyzji przygotowujemy finalną wersję 3px. Uzupełniamy ją o dodatkowe aspekty, które okazały się istotne podczas spotkań, a które nie zostały wcześniej dookreślone.

Przekazanie strategii i określenie dalszych kroków.

Większość naszych Klientów prosi nas o dalsza pracę nad implementacją opracowanej strategi - np. stworzenie prezentacji produktu, pitch deck'u, strony internetowej, kampanii reklamowej, briefu dla partnera, audytu, itp. dlatego podczas przekazania finalnej wersji strategii omawiamy również zagadnienia "co dalej"...

Token Roadmap

Porozmawiajmy

Z największą przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania. Porozmawiajmy, jak 3px pomoże Ci sprzedawać więcej i skuteczniej.

Lech C. Król
+ 48 600 410 828

Krzysztof Jankowski
+48 502 198 779

Jeśli preferujesz formę pisemną, napisz do nas maila (kontakt@billiondollarquestions.com) lub skorzystaj w formularza pomożej: